Sanacija deponije – Istra

Aktivnost na terenu

Praćenje sanacije divljih deponija na području Istre.