Upis objekta, legalizacija

Aktivnost na terenu

Proces upisivanja objekata i legalizacija istoga