Etažiranje

Etažiranje

Etažiranje je definiranje vlasništva u višestambenim jedinicama ( zgrade, dvorišta s dvorišnim stanovima na jednoj parceli,garaže u nizu,… ) gdje se etažiranjem i diobnim planom točno određuje vlasništvo nad pojedinom etažom te udio u cjelini višestambene jedinice. Etažiranjem se dokazuje stvarno vlasništvo te se olakšava pravni promet s nekretninama

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama