Parcelacija Zemljišta

Parcelacija Zemljišta

Dioba, spajanje ili preoblikovanje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama