Prijave za APN kredit 2023

20.03.2023. otvara se natječaj za subvencioniranje kredita. Zahtjevi se podnose bankama odabranim od strane APN-a. Osigurano je 9,3 milijuna eura za subvencioniranje što je po nekim procjenama dovoljno za 5800 zahtjeva.

U nastavku teksta dotaknut ćemo se čestih upita oko APN-a te dati što jasnije smjernice.

 

ŠTO JE APN ?

APN krediti su vrsta kredita koju nude banke u Republici Hrvatskoj kako bi olakšale kupnju prvog stana ili kuće. APN krediti su uvedeni u okviru državnog programa stambenog zbrinjavanja, koji se provodi s ciljem da pomogne mladim i financijski slabijim obiteljima pri kupnji vlastitog stana ili kuće.

APN krediti se razlikuju od drugih vrsta kredita jer imaju povoljnije uvjete. Krediti su dugoročni, s rokom otplate do 30 godina, a kamatna stopa je niža od tržišne kamatne stope koju nude banke za druge vrste kredita. Također, APN krediti imaju niži trošak obrade i nema naknade za rano otplaćivanje.

Jedan od najvažnijih uvjeta za dobivanje APN kredita je da se nekretnina koja se kupuje mora koristiti kao stambeni prostor, a ne kao poslovni prostor ili nešto drugo. Osim toga, postoje i druge uvjete koje moraju ispuniti aplikanti za APN kredit. Primjerice, moraju imati hrvatsko državljanstvo i moraju biti u dobi između 18 i 45 godina.

Država dodjeljuje sredstva za APN kredite, a banke ih dodjeljuju klijentima koji zadovoljavaju uvjete. Veličina kredita ovisi o kupovnoj moći kupca, a može iznositi do 70% vrijednosti nekretnine. Osim toga, postoje ograničenja na cijenu nekretnine koja se može kupiti putem APN kredita.

Ukratko, APN krediti su povoljna vrsta kredita koju nude banke u Republici Hrvatskoj za kupnju prvog stana ili kuće. Kamatne stope su niže, a uvjeti su povoljniji u usporedbi s drugim vrstama kredita. Međutim, postoje uvjeti koje moraju ispuniti aplikanti za APN kredit, uključujući hrvatsko državljanstvo i korištenje nekretnine kao stambenog prostora.

 

BANKE SURADNICE

       
       
BANKA NKS % EKS % VRIJEME FIKSNE KAMATNE STOPE
       
AGRAM 2,99 3,49 7 godina
CROATIA 3,10 3,60 5 godina
ERSTE 2,85
3,50
3,75 10 godina
20 godina
HPB 3,18 3,30 5 godina
IKB 3,00 3,14 za vrijeme
subvencije
KABA 2,50
3,40
3,35
3,54
5 godina
30 godina
NHB 3,18 3,30 5 godina
OTP 2,99
3,49
3,39
3,64
10 godina
30 godina
PBZ 2,68
2,78
2,88
3,12
3,12
3,12
10 godina
15 godina
20 godina
RBA 3,00 3,75 za vrijeme subvencije
SAMOBORSKA 3,40 3,67 7 godina
ZABA 3,19 3,39 15 godina

*kamatne stope za APN subvencionirane kredite u 2023. prema javnom otvaranju ponuda 24.02.2023.

U prethodnim periodima banke su davale izuzetno niske kamatne stope (1,85% – 2,90%). Efektivne kamatne stope kretale su se od 1,99% – 3,50%. Zakonski je određeno da visina efektivne kamatne stope ne smije prelaziti 3,75% u prvih 5 godina otplate kredita dok se u nastavne dvije godine može uvećati za 10%.

UVJETI SUBVENCIONIRANJA KREDITA

 

DOBNA SKUPINA

Subvencija je moguća svim mladim obiteljima gdje podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva nije stariji od 45 godina.

VISINA SUBVENCIJE

Država vrši subvenciju cijene na odabrane nekretnine do maksimalno 1500 eura/m2 plus porez. Osoba može aplicirati za kredit već od 100.000,00 eura no subvencija će pokrivati iznos do navedenog iznosa.

Subvencioniranje se aplicira na mjesečne rate kredita prvih 5 godina. Postoci subvencije kreću se od 30 do 51 posto rate kredita.

 

INDEKS RAZVIJENOSTI PODRUČJA – FAKTOR KOJI UTJEČE NA VISINU SUBVENCIJE

     
SKUPINA POSTOTAK ANUITETA % MJESTO
SKUPINA I 51%  mjesečne rate Gunja, Okučani, Trpinja
SKUPINA II 48%  mjesečne rate Darda, Otok, Skradin
SKUPINA III 45%  mjesečne rate Beli Manastir, Pleternica, Trilj
SKUPINA IV 42%  mjesečne rate Đakovo, Petrinja, Vukovar
SKUPINA V 39%  mjesečne rate Drniš, Metković, Ogulin
SKUPINA VI 36%  mjesečne rate Vinkovci, Slavonski Brod, Gospić
SKUPINA VII 33%  mjesečne rate Osijek, Novi Vinodolski, Šibenik
SKUPINA VIII 30%  mjesečne rate Zagreb, Split, Rijeka

*Visina subvencije određuje se prema indeksu razvijenosti područja

 

NAMJENA KREDITA

Subvencija se može primjeniti za

  • Kupnju stana ili kuće
  • Gradnju, nadogradnju, završetak gradnje i rekonstrukciju objekta

Subvencija ne pokriva:

  • Adaptaciju postojeće nekretnine

ZABRANA IZNAJMLJIVANJA SUBVENCIONIRANE NEKRETNINE

Iznajmljivanje kupljene ili izgrađene nekretnine prije isteka roka od 2 godine nakon subvencije kredita zakonom je zabranjena.

PRODULJENJE SUBVENCIJE

Subvencija se može produžiti na dodatan period od godinu do dvije godine. Za svako dijete mlađe od 18 godina u trenutku podnošenja zahtjeva, podnositelju zahtjeva subvencija se produljuje za 1 godinu. Ukoliko se za vrijeme trajanja kredita obitelj podnositelja zahtjeva proširi bilo rođenjem ili posvojenjem djeteta, subvencija se produžuje za dodatne dvije godine. Ukoliko se korisniku kredita ili članu njegovog domaćinstva utvrdi invaliditet od najmanje 50% subvencija se povećava za dvije godine otplate.

Rok za predaju zahtjeva za dodatno produljenje subvencije iznosi 60 dana za bilo koju navedenu opciju.

JEDAN APN KREDIT

Ukoliko je osoba u periodu od 2017. do 2022. godine postala korisnik kredita subvencioniranog APN-om ista nema pravo na ponovnu prijavu u 2023.

DODATNE INFO

  • Refinanciranje postojećih stambenih kredita nije moguće putem subvencioniranja
  • Podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište u Hrvatskoj
  • U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ili njegov/njezin bračni/životni partner ne smiju imati nekretninu u vlasništvu. Ukoliko podnositelj zahtjeva ili njegov/njezin bračni/životni partner imaju nekretninu u vlasništvu istu je moguće prodati s ciljem kupnje odnosno izgradnje veće i funkcionalnije nekretnine. Rok za prodaju nekretnine u vlasništvu jest dvije godine od trenutka sklapanja ugovora o subvenciji
  • Natječaj traje od 20.03.2023. do potrošnje predviđenih sredstava

Važno je napomenuti da APN krediti ne nude subvenciju za glavnicu kredita, već samo za kamate i troškove obrade kredita. To znači da će korisnik kredita morati vratiti cijeli iznos kredita, ali će biti oslobođen plaćanja kamata i dijela troškova obrade kredita. Također, subvencija se odnosi samo na kredite koje je korisnik dobio od banke koja sudjeluje u programu APN kredita.

S obzirom na to da APN krediti nude povoljne uvjete, očekuje se veliki interes za ovaj program. Međutim, važno je napomenuti da je broj kredita ograničen, stoga je potrebno podnijeti zahtjev što prije. Također, važno je pažljivo proučiti uvjete programa i troškove kredita prije nego što se odlučite za podnošenje zahtjeva za APN kredit. Obratite pozornost na urednu papirologiju i pravovremeno reagirajte na potrebne korake kako bi ostvarili brzo odobrenje APN kredita.

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju, slobodno nas kontaktirajte putem telefonskog broja 095 532 0245