Elaborat nepotpunog izvlaštenja

Elaborat nepotpunog izvlaštenja

Elaborat nepotpunog izvlaštenja radi se za potrebe uknjižbe tereta nepotpunog izvlaštenja  za korist upravitelja vodova kroz parcele kroz koje prolazi ili će prolaziti budući projektirani vod

DIGITALNA KOPIJA ZA REKLAMU-IZVLAŠTENJE

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama