Geodetske Usluge

Geodetske Usluge

Kod ishođenja građevinskih dozvola ( gradnja, rekonstrukcija, prenamjena,… ) geodetski radovi su sastavni dio izrade projekta. Od početnog snimanja stvarnog stanja na terenu za potrebe projektiranja, do predaje projekta za građevinsku dozvolu te elaborata iskolčenja po građevinskoj dozvoli ili drugom aktu prostornog uređenja.

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama