Inženjerska geodezija Geoinfo

Inženjerska geodezija Geoinfo

 

Geodetsko praćenje gradnje

Geodetsko praćenje gradnje podrazumijeva sva iskolčenja potrebna za izvođenje građevinskih radova na nekoj građevini, kontrolu izvedenih građevinskih radova, obračune količina izvedenih radova, te na kraju izradu elaborata izvedenog stanja.

 

Praćenje pomaka i deformacija

Pomak je prostorna promjena položaja pojedine točke na objektu ili tlu. Uslijed pomaka može, ali i ne mora doći do deformacija, tj. promjene oblika (volumena) tijela, odnosno iskrivljenje ili napuknuće, koje uglavnom nastaje uslijed nejednakih pomaka točaka. Pomaci se mjere visokopreciznim geodetskim instrumentima, dok se deformacije određuju na temelju podataka o izmjerenim pomacima.

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama