Snimanje Dronom

Snimanje Dronom

Za potrebe prikaza terena vrši se izrada 3D modela te izrada i obrada podataka snimanja, posebice nepravilnog stanja ( kamenolomi , iskopi i nasipi, velike poljoprivredne površine, prometnice, vodotokovi,… ). Geodetsko snimanje terena dronom omogućava stvarni ortofoto predmetnog područja, računanja obujma usjeka i nasipa, iscrtavanje slojnica, poprečni i uzdužni presjeci, oblak točaka (point cloud ),…

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama